Få lavere rente på lån uten sikkerhet med medsøker

En medsøker på forbrukslån er når to personer låner sammen. Dette kalles hos noen banker for en medlåner eller medlåntaker. Begge låntakerne har da et likt ansvar for tilbakebetalingen av lånet, selv om det i realiteten skulle være kun den ene av dem som bruker pengene. Begge låntakere har også lik rett på pengene som lånes, men andre løsninger kan avtales skriftlig mellom partene. Når man bruker en medsøker på lån uten sikkerhet, gir dette noen fordeler, ulemper og juridiske utfordringer man bør sette seg inn i.

Rentene på lån uten sikkerhet

De fleste som låner til for eksempel bil eller bolig, er vant med at rentebetingelsene varierer fra kunde til kunde, men sjelden med veldig mye. Dette beror på at bankene som regel har pantesikkerhet på slike lån, og har dermed en lav risiko for å tape pengene sine i de tilfeller der låntakeren ikke klarer å overholde sine forpliktelser. Et usikret lån til forbruk er derfor egentlig ganske risikabelt for banken. Rett nok kan penger inndrives, men de lykkes ikke alltid. Derfor er renteforskjellene på forbrukslån mye større enn de er på de fleste billån, og definitivt sett i forhold til boliglån.

Anses søkeren på et usikret lån til forbruk som en sikker betaler, får søkeren gode rentebetingelser. Anses søkeren som en risiko, blir det motsatt. Til dette bruker bankene den såkalte kredittscoren til hver enkelt søker, sammen med en vurdering av generell betalingsevne (inntekt minus utgifter). Heri ligger en av fordelene med å ta opp lån sammen med en annen person.

Fordelen med medsøker

I mange tilfeller opplever låntakere som søker sammen, at rentebetingelsene blir bedre når de har en medsøker. Det samlede inntektsgrunnlaget er naturligvis større. Ofte dreier det seg om personer som bor i parforhold, og som dermed har to inntekter til å fordele utgiftene på. Det siste er en viktig faktor når bankene vurderer en søknad om forbrukslån, fordi et par gjerne har større betalingsevne (inntekt minus utgifter). Det koster normalt mer å leve alene enn i parforhold.

En medsøker øker også sjansene for å få innvilget lånet. Har den ene personen en kredittverdighet som er helt på grensen til å få lån, vil den samlede kredittscoren normalt gi nok sikkerhet for bankene. Dette gjør også at den maksimale lånesummen man kan få, sannsynligvis blir høyere. Søker man om små lån uten sikkerhet er dette mindre viktig, men for forbrukslån på inntil 600 000 kroner, vil mange måtte stille med en medlåntaker.

Ulempen med medsøker

Ulempen ligger i det at begge låntakere blir ansvarlige for å betale ned på lånet. Normalt går dette greit, spesielt mellom ektefeller og samboere i stabile forhold. Skulle derimot en av partene miste inntektsevnen, eller rett og slett ikke bry seg om å betale tilbake sin andel, sitter den andre parten igjen med svarteper. Man kan ikke lene seg tilbake og si at man ikke klarer betale hele avdraget, med begrunnelse i at den andre parten svikter. I verste fall resulterer dette i misligholdt forbrukslån, med de konsekvenser det medfører. Om en av partene betaler den andres andel, har betaleren et rettmessig krav som kan rettes mot den som ikke betalte. Men, slike krav viser seg ofte å være vanskelig å inndrive dersom skyldneren er ubemidlet, har begrenset inntekt og ingen formuesobjekter som bil eller eiendom.

Se også fordeler og ulemper med forbrukslån på finnforbrukslån.net

Skattemessige hensyn

I og med at alle har rett til 27% skattefradrag for det som defineres som gjeldsrenter, må det avklares hvordan fradraget skal fordeles mellom de to låntakerne. For ektefeller er dette enkelt og greit, og man fører opp låneutgiftene på den man vil, eller en fordeling dersom det er hensiktsmessig. For samboere må det ligge en skriftlig avtale i bunn. Denne trenger ikke være komplisert, men må ha begges underskrift og en tekst der det fremgår hvordan skattefradraget skal håndteres. I visse tilfeller kan det hende Skatteetaten ber om å få fremlagt en slik avtale mellom samboere.

Med gjeldsrenter regnes alle naturlige utgifter på lånet, som renter og gebyrer. Dette inkluderer også eventuelle forsinkelsesrenter, utgifter forbundet med refinansiering og lignende. Utgifter som følge av rettslig inndrivelse, som inkassosalær, gir ikke rett til skattefradraget på 27%.

Banker som aksepterer medsøker

Antallet banker som gir deg muligheten til å få usikret lån sammen med en medsøker, stiger jevnt og trutt. Snart vil mer eller mindre samtlige tilby denne ordningen, kanskje med unntak av banker som fokuserer utelukkende på smålån og mikrolån. Blant de bedre storbankene som tilbyr lån for medsøkere, finner vi Bank Norwegian, OPP Finans og yA Bank. Førstnevnte (Bank Norwegian) satte nylig opp lånegrensen til 600 000 kroner, og det er nok bare et tidsspørsmål før de andre følger etter. De to andres lånegrenser ligger fortsatt på 500 000 kroner, noe vi også finner hos Instabank og Monobank.

Søker du sammen med en annen person gjennom lånemeglere som Lendo, vil hver enkelt bank som samarbeider med megleren, ha ulike praksis med tanke på medsøkere. Se også http://www.søklånpådagen.com/