Online24 Forbrukslån

Online24 er en av de bedre lånemeglerne, basert på hvilke banker de samarbeider med, samt typene forbrukslån de tilbyr. En lånemegler innhenter tilbud fra alle banker de representerer, og ofte så mange som over ti tilbud. Slik service finner du hos Online24, som skaffer deg både gunstige forbrukslån og brukskreditt på dagen.

Forbrukslån gjennom Online24

Standard forbrukslån kan skaffes helt opp til 500 000 kroner fra denne låneagenten. Lånene kommer fra banker som DNB, yA Bank og Instabank, i tillegg til mange andre. Rentebetingelsene vil variere fra bank til bank, og du velger selv blant tilbudene du mottar. De billigste nominelle rentene er på cirka 8% når dette skrives. Etableringsgebyret på forbrukslån gjennom Online24, er noe lavere enn hos mange av konkurrentene. I dag ligger dette gebyret på 640 kroner, mens mange andre krever rundt 1 000 kroner for etableringen av lånet.

Brukskreditt gjennom Online24

Det er egentlig to forskjellige brukskreditter som kan søkes på gjennom Online24. Den ene har en kredittramme på mellom 10 000 kroner og 300 000 kroner. Kravet til nedbetaling av brukt kreditt er minst 2% av det utestående beløpet per måned. Denne kreditten har et etableringsgebyr på 950 kroner, og månedlige termingebyr på 45 kroner.

Den andre brukskreditten kalles Fleksibelt Lån, og er på hundretusen kroner mer (400 000 kroner maksimalt). Forskjellen er at her betaler du et etableringsgebyr som varierer med størrelsen på kredittrammen, og fra 490 kroner til 1 950 kroner.

Begge kredittene er slik at du ikke belastes renter for ubenyttet andel av kredittrammen. Har du for eksempel en brukskreditt på 200 000 kroner, men har brukt kun 50 000 kroner, beregnes det kun renter for de 50. Resten av beløpet er disponibelt inntil du selv overfører til din egen konto, via døgnåpen kontofon eller nettbank. Kreditten er også ”varige” så lenge de benyttes, samt kan fornyes innenfor en viss periode, uten ny runde med søknadsbehandling.

Rentebetingelser og gebyrer

Hver enkelt av bankene i samarbeidet med Online24, gir deg et unikt rentetilbud på forbrukslån. De laveste nominelle rentene kan bli helt nede i 7,9% om kredittscoren din er god nok, men

Søknad og krav for forbrukslån fra Online24

Alle søkere må være myndige og ha fast inntekt av et eller annet slag. Inntektskravet varierer mellom bankene som Online24 samarbeider med, og påvirker i tillegg hvor stort forbrukslån eller brukskreditt du vil få innvilget. Søkere kan ellers ikke ha betalingsanmerkninger, og må være norsk (eller bosatt i Norge i de siste 3 årene).

Svarene fra bankene kommer fortløpende etter at du har sendt inn søknaden via Online24s nettside. Normalt betyr det at du kan starte å vurdere lånene samme dag. Slår du til på et av lånetilbudene, vil utbetalingen skje så snart den aktuelle banken har mottatt signert låneavtale, i tillegg til eventuell påkrevd dokumentasjon.